Vuosikokous etänä 13.4.2021 klo 18

KUTSU

Eräkaiku ry vuosikokous

Vuosikokous pidetään etäkokouksena tiistaina 13.4.2021 klo 18.00.

Kokous toteutetaan etäyhteydellä covid-19-epidemian vuoksi.

Vuosikokoukseen tarvitaan ennakkoilmoittautuminen kokouslinkin lähettämiseksi.

Ilmoita osallistumisesi viimeistään maanantaina 12.4 klo 16 mennessä Tytti Lintuselle, jotta hän voi lähettää Teams-linkin kokoukseen.

Kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Vuosikokouksen järjestämisen etäyhteydellä mahdollistaa Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (2020/677)

Alla on linkki etäyhteyden mahdollistavaan lakiin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen !

Eräkaiun hallituksen puolesta Tytti Lintunen, sihteeri