Kaikki kirjoittajan Paavo Jaakkola artikkelit

Vuosikokous etänä 13.4.2021 klo 18

KUTSU

Eräkaiku ry vuosikokous

Vuosikokous pidetään etäkokouksena tiistaina 13.4.2021 klo 18.00.

Kokous toteutetaan etäyhteydellä covid-19-epidemian vuoksi.

Vuosikokoukseen tarvitaan ennakkoilmoittautuminen kokouslinkin lähettämiseksi.

Ilmoita osallistumisesi viimeistään maanantaina 12.4 klo 16 mennessä Tytti Lintuselle, jotta hän voi lähettää Teams-linkin kokoukseen.

Kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Vuosikokouksen järjestämisen etäyhteydellä mahdollistaa Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (2020/677)

Alla on linkki etäyhteyden mahdollistavaan lakiin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen !

Eräkaiun hallituksen puolesta Tytti Lintunen, sihteeri

Retkivinkki, Hirvilatu

·    Eräkaiku ei järjestä yhteistä retkeä, mutta suosittelee tutustumaan Hirvilatuun Lapinlahden Lukkarilan kylässä

·  Hirvilatu on noin 22 km pitkä latu, joka sijaitsee Lapinlahden Lukkarilan kylässä. Lähtöpaikka osoitteessa Lahnamäentie 1, 71960 Lukkarila, opasteet kohteelle Lahnamäentieltä.  

·    Ladun ylläpidosta huolehtii kyläyhdistys yhdessä kunnan kanssa.

·    Ladun varrella on kaksi laavua: Hirvisuon laavu ja Pyöreisen laavu sekä autiotupa Oskarinkota, jonka yhteydessä on ulkokäymälä. Laavuilla ja kodalla nuotiopaikat. Latu kulkee vaihtelevissa monimuotoisissa maastoissa, vaihdellen asutuista maaseutumaisemista erämaamaisemiin aapasoineen.

·   Latuprofiili on helpohko, pari hiukan vaativampaa laskua (vastapäivään kierrettäessä). Latu soveltuu sekä perinteiselle että vapaalle tyylille.

·   Latua voi kiertää molempiin suuntiin (16 tai 22 km) tai tehdä lyhemmän edestakaisen matkan kodalle tai laavuille. Hirviladulla järjestetään vuosittain perinteiset kuutamohiihto (täyden kuun aikaan helmikuussa) ja Hirvisuon hiihto (vko 9:n lopussa).

·   Seuraa ajankohtaista tietoa Hirviladusta ja tämän vuoden hiihtotapahtumista facebook-sivulta Lukkarilan kyläyhdistys ry.

Suunnitelmat vuodelle 2021

Tulevan vuoden suunnitelmia ( muutokset mahdollisia ja todennäköisiä)

Huhtikuu        13.4. Vuosikokous etänä klo 18 alkaen

Toukokuu       Linturetki

Kesäkuu          15.-17.6. valtakunnalliset ulkona oppimisen päivät Nurmeksen Hyvärilässä

Elokuu            20.-22.8. retki Etelä-Konneveden kansallispuistoon, Suomen luonnon päivänä

Syyskuu          18.9. Luostarivaellus Valamon ja Lintulan luostarin välillä

Marraskuu     19.11. Pikkujoulut tähtitorninmäellä