YHDISTYS

Eräkaiku ry, elämyspedagoginen yhdistys on perustettu Kuopiossa vuonna 1999.

Yhdistyksen perustivat ensimmäiset elämyspedagogisen ammatillisen lisäkoulutuksen suorittaneet. Heidän tarkoituksenaan oli edistää ja kehittää elämyspedagogista ajattelua, toimintaa ja koulutusta.

Jäsenet olivat eri ammateista pääasiassa kasvatus-, opetus- ja hoitoalalta.

Vuodesta 2020 jäseniksi on tullut myös henkilöitä ilman elämyspedagogista koulutusta. Edellytyksenä jäsenyydelle on aito kiinnostus yksilön kasvuprosessia kohtaan ja elämyspedagogiikan perusajatusten ymmärtämistä.