Esittely

Mitä elämyspedagogiikka on?

Seikkailu- ja elämyskasvatus on tietoista pyrkimystä saattaa yksilö yksin tai ryhmässä pohtimaan, elämyskasvatuksen avulla kohdattujen kokemusten ja tunnetilojen kautta, oman elämän tai yhteisön ongelmia ja haasteita sekä etsimään niihin vastauksia.

Elämyskoulutus toimii välineenä herätettäessä yksilön tai ryhmän kasvun haasteita. Kasvuprosessi tapahtuu, kun ryhmän jäsenten kokemukset analysoidaan suhteessa tavoitteisiin. Elämykset käydään läpi ryhmässä ja elämyksistä johdetut keskustelut ovat osa sosiaalista kasvuprosessia. Parhaimmillaan elämyskasvatus saattaa yksilön etsimään vastauksia elämän moniin kysymyksiin.

Elämyspedagogiikan mukaan opittavia asioita ei tarjota valmiina vaan oppiminen perustuu löytämiseen ja keksimiseen, luovaan prosessiin. Elämyskasvatukseen kuuluu aina välittömyyden, ennalta arvaamattomuuden ja yllätyksellisyyden aineksia.

Elämyskasvatuksessa leikit ja toiminnot eivät ole itsetarkoitus vaan ne toimivat kasvun välineinä. Tehtävien suunnittelu ja toteutus on ryhmäprosessi, joka puretaan harjoituksen jälkeen. Harjoituksissa voidaan tietoisesti muuttaa roolijakoja ja etsiä näin yksilön uusia voimavaroja. Keskeisiä ryhmäprosesseja harjoitusten aikana ovat johtajuus, turvallisuus, luottamus, vastuu itsestä ja muista, kärsivällisyys, yhteistyö, päätöksenteko, tavoitteenasettelu, ympäristöön suhtautuminen ja opitun soveltaminen.